PAPILDUS 50 BUMBU IZLOZE!

 

Reģistrācija papildus bumbu izlozei ir beigusies!
Apsveicam bumbu laimētājus:

Aija Natālija Grīntāle, tālr. 26314...
Andrejs Pukitis, tālr. 28848...
Arita Zvejniece, tālr. 26110...
Armands Gailums, tālr. 20384...
Arturs Denisovs, tālr. 25544...
Artūrs Kļimovičs, tālr. 29927...
Betija Liepiņa, tālr. 27320...
Dace Vītoliņa, tālr. 29171...
Dainis Albiņš, tālr. 28808...
Daniels Silis, tālr. 29943...
Deniss Samčuks, tālr. 20419...
Dmitrijs Starovoitovs, tālr. 29782...
Edīte Rostova, tālr. 20412...
Eliāna Trahnova, tālr. 28729...
Elvis Ribens, tālr. 28870...
Endijs Zmijs, tālr. 20077...
Gunārs Cāzers, tālr. 29709...
Gunita Tarasova, tālr. 26210...
Guntra Lapčenko, tālr. 29700...
Igors Siņutkins, tālr. 28334...
Inese Deiča, tālr. 27701...
Intars Krūmiņš, tālr. 25726...
Irita Bedrīte, tālr. 25563...
Ivo Kokins, tālr. 27279...
Jana Stīpniece, tālr. 22043...
Janina Saveljeva, tālr. 28840...
Jānis Meiers, tālr. 26147...
Jānis Kacurs, tālr. 28612...
Jekaterina Knazeva, tālr. 28267...
Jūlija Pelše, tālr. 26471...
Jūlija Saveljeva, tālr. 26756...
Kaspars Melgailis, tālr. 27743...
Kaspars Kviešons, tālr. 26318...
Lauma Čakāne, tālr. 29476...
Līga Čipāne, tālr. 29814...
Ļubova Zakurajeva, tālr. 20302...
Madara Kalverša, tālr. 29818...
Marija Vandiša, tālr. 29252...
Marsels Kalniņš, tālr. 29170...
Mārīte Līruma, tālr. 26043...
Mārtiņš Toliševskis, tālr. 20346...
Olegs Saveljevs, tālr. 26558...
Raivis Matrozis, tālr. 20333...
Ricards Pelcis, tālr. 29765...
Sarmite Greitane, tālr. 29148...
Sergejs Čerkass, tālr. 26197...
Svetlana Berezneva, tālr. 20332...
Tatjana Saveljeva, tālr. 29811...
Vadims Saveljevs, tālr. 29945...
Vitalijs Ivanovs, tālr. 24932...